Het Sleutelkruid

Illustraties: Linde Faas
Uitgeverij: Gottmer
Uitvoering: Hardcover
Leeftijd: Vanaf 6 jaar
Eerste druk: 2021
Synopsis

Ver weg naar het zuiden woont in een koperen burcht Koning Mansolein. Hij is bijna duizend jaar oud en zijn leven loopt ten einde, tenzij de wonderdokter tijdig terukeert met het sleutelkruid om het hart van de koning, dat bijna stilstaat, weer op te winden.
Het hart van de koning moet, zolang de wonderdokter wegblijft, eenmaal per dag flink kloppen. Daarom moet hij iedere dag een spannend verhaal horen. Allerlei dieren komen nu dagelijks naar de koperen burcht om de koning zo’n verhaal te vertellen: het mooiste verhaal dat zij kennen….
De wonderdokter moet over heidevlakten, door donkere dennenbossen en langs verraderlijke moerassen trekken om het sleutelkruid te vinden. Zal hij nog op tijd komen om het leven van koning Mansolein te redden?

Uit de pers
“Deze verhalen zijn beurtelings spannend, ontroerend en geestig. Zij getuigen van veel fantasie. Ouderen, die een sprookjesachtig, wijsgerig verhaal waarderen, zullen geboeid worden door de diepere inhoud, de verassende ontknoping en de symboliek in de belevenissen van de wonderdokter.” (Nieuwe Leidse Courant)

“Biegel heeft via de vorm van een raamvertelling de kans gegrepen te voldoen aan de behoefte aan spanning. Zijn boek werd een sprookje, zowel wat taal als inhoud betreft.” (Zwolsche Courant)