Het oeuvre van Paul Biegel

"Mijn fantasie is het eigene aan mij."